Ueberrasche mich!

Ipinakikila, New Ariel Power Gel!

2016-01-28 13,240 Dailymotion

Ang panlabang hahamon sa dalawang sachet ng powder, dahil sa nano-molecules na taglay nito.